MENU

Jag är en designer med examen i medieinformatik, från programmet Digitala Medier på Högskolan Väst. På min utbildning har vi haft särskilt fokus på pedagogik, kognition och användbarhet. Jag har jobbat mycket med designprocessen och lärt mig om kognition, usability, utveckling, interaktionsdesign och upplevelsebaserat lärande. Jag har ett stort intresse för digitala medier och interaktiva lösningar.

Se min portfolio

 
illustration