MENU

Utbildningsfilm

I kurserna Användarorienterad designmetod och Upplevelsebaserat lärande har vi haft ett projektarbete som ingått i båda kurserna. Högskolan Väst är kända för arbetsintegrerat lärande och det har vi jobbat med. Genom kontakt med Miljöbron (en länk mellan studenter och företag) så fick vår grupp komma i kontakt med byggföretaget Veidekke. Vi fick i uppdrag att förnya Veidekkes utbildning för alla byggarbetare/hantverkare på en Svanenmärkt byggarbetsplats. Deras förra utbildning (föredrag med powerpoint) var för lång och resurskrävande. Efter djupgående undersökning kom vi fram till att en animerad film skulle kunna leverera en kvalitativ utbildning. Animerad film har fördelen att kunna utnyttja ett bildspråk som är såpass långt ifrån verkligheten att den som tolkar filmen lätt kan koppla den till sin egen arbetsplats. När vi gestaltar ett stilistiskt byggfordon genom illustration slipper vi få med ickeönskvärda värderingar som ett filmat äkta fordon får (årsmodell, märke, platsen runt omkring). En animerad film var något vi i gruppen kände oss bekväma i och något vi visste vi kunde leverera. Den animerade filmen gav oss som designers en frihet att visualisera metaforer som vi inte hade kunnat göra med filmat material. Huset som byggs symboliserar vår växande kunskap. Fröet som planteras står för att något […]
Read More ›

Reklamfilm

0
547
0
En film jag skapade till kursen Efterproduktion på Högskolan Väst.
Read More ›