MENU

Stadsbiblioteket

Foldrar. Jag började jobba på Stadsbiblioteket några månader efter nybygget och de hade rätt nyligen utarbetat en helt ny grafisk profil tillsammans med en reklambyrå, men något material hade ännu inte producerats. Jag tolkade den grafiska profilen och utvecklade illustrationskonceptet för våra informationsfoldrar, med en “bokhylla” som fylls dels med böcker men också föremål som beskriver foldern. Kampanj för appen. Jag har varit med i projektgruppen som jobbat fram en ny app för stadens bibliotek och appen heter Biblioteket. På bild syns en del av lanseringskampanjen – en telefon  byggd i jättestorlek och en fotografering som jag också gjort till timelaps-animering. Under syns också kampanjen som jag gjorde till våra digitala skärmar – där jag lyft de viktigaste budskapen. Jag beställde också kampanjknappar till personalen, skapade affischer och content till sociala medier. Fotade en pressbild för projektet Bokstart Sadelskydd. Nästa bild visar läsfrämjande marknadsföring där vi kom på att trycka budskap på sadelskydd och sätta på cyklar i staden. Direktreklam. Bokbuss-vykortet är direktreklam riktad till stadsdelar som hade få besök hos bokbussen. Budskapet översattes till somaliska och arabiska för att kunna nå nya målgrupper. Logotyp. När biblioteket bytte leverantör av bibliotekskatalog (hemsidan där användare söker upp böcker, reserverar, lånar om etc www.gotlib.goteborg.se) kopplades jag […]
Read More ›

Utbildningsfilm

I kurserna Användarorienterad designmetod och Upplevelsebaserat lärande har vi haft ett projektarbete som ingått i båda kurserna. Högskolan Väst är kända för arbetsintegrerat lärande och det har vi jobbat med. Genom kontakt med Miljöbron (en länk mellan studenter och företag) så fick vår grupp komma i kontakt med byggföretaget Veidekke. Vi fick i uppdrag att förnya Veidekkes utbildning för alla byggarbetare/hantverkare på en Svanenmärkt byggarbetsplats. Deras förra utbildning (föredrag med powerpoint) var för lång och resurskrävande. Efter djupgående undersökning kom vi fram till att en animerad film skulle kunna leverera en kvalitativ utbildning. Animerad film har fördelen att kunna utnyttja ett bildspråk som är såpass långt ifrån verkligheten att den som tolkar filmen lätt kan koppla den till sin egen arbetsplats. När vi gestaltar ett stilistiskt byggfordon genom illustration slipper vi få med ickeönskvärda värderingar som ett filmat äkta fordon får (årsmodell, märke, platsen runt omkring). En animerad film var något vi i gruppen kände oss bekväma i och något vi visste vi kunde leverera. Den animerade filmen gav oss som designers en frihet att visualisera metaforer som vi inte hade kunnat göra med filmat material. Huset som byggs symboliserar vår växande kunskap. Fröet som planteras står för att något […]
Read More ›

Studentredaktionen

När jag studerade på Högskolan Väst var jag med i Studentredaktionen. Vi var en del av tidningen Metro student och fyllde alltid de sista 8 sidorna med artiklar. Detta var mina första skarpa layout och illustrationsuppdrag, där jag layoutade andra skribenters texter. Alla illustrationer samt layout är gjord av mig.
Read More ›

Bokomslag

Uppgift från kursen Digital Grafik. Jag tycker det var en jätterolig uppgift eftersom man kan vara väldigt kreativ samtidigt som man har regler och ett mål att jobba mot. Boken Barna från Frostmofjällen av Laura Fitinghoff var lärarnas val så utifrån detta tänkte jag mig att jag skulle göra en barnvänlig design. Jag ville gärna få med barn på omslaget och även fjället. Så efter några skisser kom jag fram till den slutgiltliga looken/feelingen och gjorde sedan dessa skisser som jag scannade in till datorn för färgläggning. Sedan började jag klippa och klistra ihop omslaget i Photoshop och jag utgick från mått på en pocketbok jag hade hemma. Färgläggningen gjordes också i Photoshop genom att jag målade på layers med blending option Multiply. När jag gjort färdigt designen skrev jag ut det på papper och färglade med guldpenna. Sedan satte jag fast omslaget runt en pocketbok. Jag har en balanserad komposition där den översta tredjedelen är helt vit under boken titel och författarens namn. Under startar bergskedjan som har mycket färg. Längst ned i designen går en slags regnbågsväg plus blommor med färg. Mellan dessa två områden är det vitt med texturer och här går barnen som är svarta silutter. Jag […]
Read More ›

Webb-app

Fy så roligt vi hade när vi skapade denna app i kursen Medieintegration. Appen är en citatgenererare och vi levererar citat för alla lämpliga och olämpliga tillfällen. Jag har stått mycket för färg och form och illustration men även xml-kodning (för att slumpgenerera citat). Appen är Flash-baserad och finns att testa på webben här: http://jigfelt.se/app/ Min grupp trodde aldrig vi skulle klara av att faktiskt göra en färdig app men med lite vilja och flera kloka huvuden så går allt!
Read More ›