MENU

Biblioteksapp

Detta är snabba initiala skisser på hur en app skulle kunna se ut på biblioteket där jag jobbar. Anledningen till skisserna är att jag haft möjligheten att jobba med utvecklandet av en app i stort projekt jag deltagit i tillsammans med ett par bibliotekarier, bibliotekschef, projektledare och konsultföretag. Det har varit spännande att lista ut vad biblioteksanvändaren vill ha för funktioner och att se möjligheter och begränsningar. Vi gjorde korta intervjuer med biblioteksbesökare för att se vad de spontant tänkte kring funktioner. Vi hade en initial workshop med bibliotekarier i fas 1, och senare i fas 2 en mer djupgående workshop/brainstorming om idéer kring funktioner. Vi hade möte varje vecka för att hålla tight deadline och stämma av hur långt alla kommit Fas 1 av app-projektet var en teknikstudie som Göteborgs stad ville undersöka – att med hjälp av bluetooth skapa en guidad visning inomhus. Fas 2 var den mest spännande fasen eftersom vi här fokuserade på Stadsbiblioteket egna tjänster och vad användaren vill få ut av en app. Appen är fortfarande under utveckling under min föräldraledighet.
Read More ›

Bilstereo

En interaktiv musikspelare i bil, skapad som arbetsprov. När jag tänker på bilar så tänker jag futuristiskt, sci-fi, och därför valde jag att utgå från en bild på rymden, som jag skapade bakgrunden av. Sedan syns det att jag fortsatt på rymdtemat, t.ex. i den stora cirkeln som ser lite ut som ett stjärnfall.
Read More ›

E-Learning

Under min högskoleutbildning praktiserade jag 20 veckor hos e-learningföretaget Intermezzon, och efter examen jobbade jag några månader för dem också. Det var en fantastisk praktikplats där de hade stort förtroende för mig och gav mig många olika uppdrag. Jag bifogar några print screens från de interaktiva utbildningar jag jobbade med. På Intermezzon sysslade jag med detta: Intermezzons egenutvecklade författarverktyg Articulate (e-learning verktyg) html och css CMS Flash-animationer Videoscribe (Whiteboard animation) Grafisk design och layout Fotografering och bildredigering Illustration Jag har även deltagit i kreativa möten, kundmöten och filminspelning. Jag jobbade med kunder som Perstorp, Telia, Nordea m.fl. Här kan ni läsa hela pdf:en med praktikintyg, skrivet av min handledare på Intermezzon. “Therese har talang för både grafisk design och illustration och är mycket bra på att tolka ett innehåll och sedan förstärka det med bild och form. Hon har förmågan att tänka i ett större perspektiv och har kommit med flera bra ideér som har förhöjt både pedagogik och upplevelse i de projekt hon deltagit i.” – Josefin Westlund, Intermezzon
Read More ›

Webb-app

Fy så roligt vi hade när vi skapade denna app i kursen Medieintegration. Appen är en citatgenererare och vi levererar citat för alla lämpliga och olämpliga tillfällen. Jag har stått mycket för färg och form och illustration men även xml-kodning (för att slumpgenerera citat). Appen är Flash-baserad och finns att testa på webben här: http://jigfelt.se/app/ Min grupp trodde aldrig vi skulle klara av att faktiskt göra en färdig app men med lite vilja och flera kloka huvuden så går allt!
Read More ›