MENU

Biblioteksapp

654
0

Detta är snabba initiala skisser på hur en app skulle kunna se ut på biblioteket där jag jobbar. Anledningen till skisserna är att jag haft möjligheten att jobba med utvecklandet av en app i stort projekt jag deltagit i tillsammans med ett par bibliotekarier, bibliotekschef, projektledare och konsultföretag. Det har varit spännande att lista ut vad biblioteksanvändaren vill ha för funktioner och att se möjligheter och begränsningar.

  • Vi gjorde korta intervjuer med biblioteksbesökare för att se vad de spontant tänkte kring funktioner.
  • Vi hade en initial workshop med bibliotekarier i fas 1, och senare i fas 2 en mer djupgående workshop/brainstorming om idéer kring funktioner.
  • Vi hade möte varje vecka för att hålla tight deadline och stämma av hur långt alla kommit

Fas 1 av app-projektet var en teknikstudie som Göteborgs stad ville undersöka – att med hjälp av bluetooth skapa en guidad visning inomhus.

Fas 2 var den mest spännande fasen eftersom vi här fokuserade på Stadsbiblioteket egna tjänster och vad användaren vill få ut av en app.

Appen är fortfarande under utveckling under min föräldraledighet.