MENU

Stadsbiblioteket

  • Foldrar. Jag började jobba på Stadsbiblioteket några månader efter nybygget och de hade rätt nyligen utarbetat en helt ny grafisk profil tillsammans med en reklambyrå, men något material hade ännu inte producerats. Jag tolkade den grafiska profilen och utvecklade illustrationskonceptet för våra informationsfoldrar, med en “bokhylla” som fylls dels med böcker men också föremål som beskriver foldern.
  • Kampanj för appen. Jag har varit med i projektgruppen som jobbat fram en ny app för stadens bibliotek och appen heter Biblioteket. På bild syns en del av lanseringskampanjen – en telefon  byggd i jättestorlek och en fotografering som jag också gjort till timelaps-animering. Under syns också kampanjen som jag gjorde till våra digitala skärmar – där jag lyft de viktigaste budskapen. Jag beställde också kampanjknappar till personalen, skapade affischer och content till sociala medier.
  • Fotade en pressbild för projektet Bokstart
  • Sadelskydd. Nästa bild visar läsfrämjande marknadsföring där vi kom på att trycka budskap på sadelskydd och sätta på cyklar i staden.
  • Direktreklam. Bokbuss-vykortet är direktreklam riktad till stadsdelar som hade få besök hos bokbussen. Budskapet översattes till somaliska och arabiska för att kunna nå nya målgrupper.
  • Logotyp. När biblioteket bytte leverantör av bibliotekskatalog (hemsidan där användare söker upp böcker, reserverar, lånar om etc www.gotlib.goteborg.se) kopplades jag in på projektet för att stötta IT-avdelningen grafiskt. Jag behövde få den nya tjänsten att behålla vår grafiska profil. Detta genom html- och css-kodning och dessutom skapade jag en logotyp.
  • Digitala skyltsystemet. På Stadsbiblioteket var jag ansvarig för det digitala skyltsystemet. Det finns 16 skärmar som kan styras genom ett cms i webbläsaren. Jag skapade innehåll och schemalade vad som skulle synas på vilka skärmar och när.
  • Festival. Lovecraft-festivalen var flera programpunkter som ungdomsavdelningen planerat och som jag sedan paketerade. Jag beställde illustration av illustratören Joakim Hanner, gjorde folder, annonser, animerade skärmar i huset, sociala medier, storformatutskrift som täckte en vägg i ungdomsavdelningen m.m.