MENU

Utbildningsfilm

I kurserna Användarorienterad designmetod och Upplevelsebaserat lärande har vi haft ett projektarbete som ingått i båda kurserna. Högskolan Väst är kända för arbetsintegrerat lärande och det har vi jobbat med.
Genom kontakt med Miljöbron (en länk mellan studenter och företag) så fick vår grupp komma i kontakt med byggföretaget Veidekke. Vi fick i uppdrag att förnya Veidekkes utbildning för alla byggarbetare/hantverkare på en Svanenmärkt byggarbetsplats.

Deras förra utbildning (föredrag med powerpoint) var för lång och resurskrävande. Efter djupgående undersökning kom vi fram till att en animerad film skulle kunna leverera en kvalitativ utbildning.

Animerad film har fördelen att kunna utnyttja ett bildspråk som är såpass långt ifrån verkligheten att den som tolkar filmen lätt kan koppla den till sin egen arbetsplats. När vi gestaltar ett stilistiskt byggfordon genom illustration slipper vi få med ickeönskvärda värderingar som ett filmat äkta fordon får (årsmodell, märke, platsen runt omkring). En animerad film var något vi i gruppen kände oss bekväma i och något vi visste vi kunde leverera.

Den animerade filmen gav oss som designers en frihet att visualisera metaforer som vi inte hade kunnat göra med filmat material.

Huset som byggs symboliserar vår växande kunskap.
Fröet som planteras står för att något nytt påbörjas.
Trädet som växer symboliserar miljöarbetet.
Solstrålarna som rör sig medurs visar tidens gång framåt.
Figurerna är neutrala byggarbetare, inte kopplade till kön, etnicitet eller ålder.
Fordon och bakgrundsljud hjälper till att skapa känslan av vi befinner oss på en byggarbetsplats.

Genom att det är en film så säkerställer vi att alla som tar del av utbildningen får samma information. Filmen är enkel att distribuera och det gör att utbildningen kommer nå fler. Vi hoppas att Veidekke kan inspirera fler att bygga Svanenmärkt och därför har vi gjort den lättillgänglig på YouTube. Vi har gjort filmen tidlös och hållbar genom att inte ta upp exakta siffror och regler i filmen då dessa saker förändras kontinuerligt.

Filmen fick också uppskattning av Svanen som tycker den är snygg och en bra introduktion för Svanenbygge.